Ako správne využiť voľný čas

Počas všedných pracovných dní máme zavedené určité stereotypy, v ktorých fungujeme. Psychológovia odporúčajú úplný protiklad počas dovolenky. Znamená to, že ak máme celoročne sedavé zamestnanie, mali by sme zvoliť formu aktívneho pohybu. Naopak, ak sa v práci fyzicky namáhame vhodný je napríklad poznávací zájazd.cestovanie dovolenka.jpg
Veľa voľného času vyvoláva u ľudí pocit stresu a výčitiek. Nevedia si ho správne zadeliť, rozvrhnúť a využiť. Majú pocit, že neustále niečo musia robiť. Najmä u manželských párov často dochádza k nepochopeniu významu dovolenky pre každého z nich. Odborníci radia –

  • Nerobiť chvíľu nič bez výčitiek je pre nás prínosom– prečítať si knihu, vypiť kávu, pripraviť spoločný obed, oddýchnuť si je prekladom slova relax
  • Dohoda partnerov v prípade trávenia dovolenky je nevyhnutná– plánovanie vopred je správna voľba, do úvahy môže prichádzať aj vzájomné striedanie svojich požiadaviek počas dovolenky, čo v praxi môže znamenať istý čas pri mori a pár dní v horách
  • Tešiť sa na dovolenku– mať motiváciu a pripravovať si plány nám pomôže v každodennej rutine prekonať prekážky
  • Urobiť niečo nezvyčajné  – napr. zdolať výstup na kopec o ktorom sme už dlho premýšľali, vyskúšať a naučiť sa nový druh športu, odcestovať na miesto, ktoré je našim snom, namaľovať obraz, fotiť svoje postrehy a pod.

Naše spomienkové a zážitkové „ja“

Podľa odborníkov naše celkové šťastie a spokojnosť s dovolenkou vytvárajú dva pocity – zážitkový a spomienkový. Dovolenku hodnotíme podľa našich vnemov, pocitov a spomienok. Prevažuje spomienky pred zážitkami. Obidve stránky nášho „ja“ sú ale dôležité.dovolenka.jpg
Dovolenku nehodnotíme podľa jej dĺžky, ale podľa intenzity zážitkov. Aj preto nám niekedy stačí zopár intenzívne prežitých dní a cítime sa oddýchnutí.
Ideálna dovolenka je taká, kde neprevláda stereotyp, ale naopak je plná zážitkov. Postačujú aj malé, ale musia nás napĺňať intenzívnym pocitom.
Veľmi podstatný je aj tzv. vrchol dovolenky, teda posledné dni. Ak zažijeme napríklad počas posledného dňa niečo intenzívne, dovolenku hodnotíme pozitívne.
Naše dni môžu byť pozitívne aj mimo dovolenky – stačí sa zamyslieť a uvedomiť si aké možnosti nám deň a okolité prostredie ponúka. Občas ich využiť a porušiť stereotyp.