Slovenská republika zvádza boj proti stáčaniu kilometrov

Aby Slovenská republika dosiahla svoj cieľ zamedziť stáčaniu kilometrov musela realizovať niekoľko krokov. V roku 2016 sa vytvoril register vozidiel, ktorého úlohou je získavanie údajov na základe prepojenia s európskou platformou Eucaris. Koncom minulého roka sa súčasťou tohto registra stal aj povinný údaj o najazdených kilometroch, vďaka ktorému sa systém stal účinnejším.
Certifikát s názvom Car-Pass obsahuje všetky potrebné informácie o vozidle, hlavne o histórii tachometra a taktiež údaje o tom, kedy boli jednotlivé odpočty vykonané. Tie sa nekonajú len pri STK, ale skoro všade, kde sa koná zásah do vozidla, či už ide o servisné prehliadky alebo opravu.

paragraf

Kilometre budú povinne hlásiť aj servisy
Podľa nového cestného zákona bude stav kilometrov hlásený po každom servise, či už ide o štátne organizácie, akými sú technické kontroly STK alebo o súkromné subjekty, akými sú obyčajné servisy. Cieľom zákona je dosiahnuť čo najviac informácií o vozidle a tak predísť predaju áut so stočenými kilometrami.

rychlost

Autá bez histórie nebudú predajné
Automobil ktorý nebude obsahovať žiaden register bude nepredajný, beh ohľadu na typ, výkon a tvar vozidla. Ak sa pri predaji spätne potvrdí, že pred predajom vozidla došlo k stočeniu kilometrov bude osoba, ktorá bola za to zodpovedná potrestaná pretože v rozpore s novým zákonom ide o trestný čin.

tachometry

Brusel pracuje na počítadlách kilometrov
Najväčší počet áut zo stiahnutými kilometrami prichádza zo zahraničia, kde je jednoduchšie manipulovať s históriou tachometra pri prepise. Na to je potreba vytvoriť spoločný celoeurópsky register, aby sa zamedzilo predaju takýchto vozidiel. Na tomto projekte sa v súčasnej dobe pracuje v Bruseli.
Celý projekt bude v štýle Belgického Carr-Passu, kde budú využívané určité špeciálne metódy priamo od výrobcov. To znamená, že všetky tieto uskutočnené metódy budú mať vplyv na cenu daného vozidla, ktorú vypočítavajú samotný výrobcovia automobilov.