Sociálne siete a ich vplyv na naše deti


I mnohí dospelí majú problém s tým, aby kvôli tejto vymoženosti neprestali viesť normálny, teda reálny život. V prípade detí je to omnoho nebezpečnejšie.

děti.jpg
 
Deti neutečú pred tigrom
 
Ľudská rasa sa celé tisícročia vyvíjala tak, aby sa naučila pochopiť prírodné zákony. Možno si hovoríte, že dnes to už nie je potrebné. To, je však páve ten najväčší problém. Človek má hlboko v sebe zakódovaný veľmi jednoduchý princíp. Ak sa v kríkoch objaví tiger, musí pred ním utiecť a nie ísť ešte bližšie k nemu. Hovoríme o schopnosti rozlíšiť nebezpečenstvo. Medzi ľuďmi je v tomto smere dôležitá najmä komunikácia, ktorou súčasťou ej aj reč tela, celková gestikulácia, mimika, či tón hlasu. Na sociálnych sieťach, však nič z toho neexistuje. Ak teda deti komunikujú najmä takýmto spôsobom, nemajú kedy a ako pochopiť  základné princípy komunikácie. Preto sa len veľmi ťažko naučia rozlišovať to bezpečné od toho nebezpečného.
 
Komunikácia ako taká
 
Problémom nie je iba to, že deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo priamo na internete a sociálnych sieťach. V dôsledku toho, že u nich absentuje normálna medziľudská komunikácia, budú mať problém rozlíšiť nebezpečenstvo aj v reálnom živote. Keď sme boli malí my, neustále sme dokola počúvali, že s cudzími sa nerozpráva. Dnešné deti sú však zvyknuté na to, že cez internet komunikujú aj s úplne cudzími ľuďmi. Je to pre nich normálne. Preto, ak stretnú cudzieho človeka na ulici, nebudú mať prirodzený pocit toho, že nie je bezpečné s takýmto človekom komunikovať, porozprávať mu o sebe veci, napríklad to, kde býva.

přípojení.jpg
 
Je to vo vašich rukách
 
Pamätajte, že to, aký budú mať sociálne siete na vaše deti v konečnom dôsledku vplyv, záleží najmä na vás. Tak, ako ich učíte pozdraviť a nebrať cukríky od ľudí na ulici, by ste ich mali učiť a upozorňovať aj na nástrahy virtuálneho sveta.