Štúdium v zahraničí nemusí zruinovať Vašu peňaženku

Čoraz viac mladých Slovákov odchádza do zahraničia nielen za prácou, ale aj za vzdelaním. Univerzity sú však vo väčšine krajín platené a niekedy sa ročné školné môže vyšplhať až do výšky ročného príjmu priemerného Slováka. A práve tento fakt odrádza nejedného mladého študenta od štúdia na zahraničnej univerzite.
patrová knihovna
Mnohí pri tom nevedia, že niektoré krajiny majú bezplatné školstvo, ako pre domácich tak aj pre zahraničných študentov. V týchto krajinách môžete študovať bezplatne v domácom ako aj v anglickom jazyku.
 
Česká republika
Česká republika je známa širokou možnosťou bezplatného štúdia na univerzitách, a preto mnoho Slovákov odchádza študovať k našim českým susedom. Pre Slovákov tam platia rovnaké pravidlá ako pre domácich študentov.

To, že o české univerzity je záujem, dokazuje fakt, že ročne sa na nich zapíše v priemere až tisíc našich študentov, pričom počet uchádzačov je niekoľkonásobne vyšší. Treba však pripomenúť, že bezplatné je len štúdium v českom jazyku. Štúdium v angličtine je spoplatnené, pričom výška školného sa pohybuje vo výške 700-800 eur za semester.
 
Dánsko
Ďalšou obľúbenou krajinou na štúdium je Dánsko, ktoré ponúka bezplatné štúdium pre všetkých študentov z krajín EÚ. Zahraniční študenti majú rovnaké práva ako domáci. Študent môže získať rôzne podpory a príspevky, ako napríklad štipendium vo výške 750 € mesačne. Takáto čiastka bez problémov pokryje priemerné mesačné náklady študenta v Dánsku.
 studenka s knihou
 
Švédsko a Fínsko
Aj tieto škandinávske krajiny umožňujú štúdium na univerzitách bez akéhokoľvek poplatku. Treba však brať do úvahy, že náklady na život sú tu podstatne vyššie ako u nás, cca 600 -1000 eur mesačne.
 
Nemecko
Vhodnou voľbou môže byť taktiež Nemecko, ktoré ponúka bezplatné bakalárske štúdium. Platí sa jedine administratívny poplatok vo výške 150 – 200 eur ročne. Náklady na život sú tu pritom o niečo nižšie ako v škandinávskych krajinách.
 
Francúzsko
Vo Francúzsku platia podobné podmienky ako v Nemecku, štúdium na univerzite je spoplatnené len malým administratívnym poplatkom do 200 eur ročne. Väčšina programov je prístupná vo francúzskom jazyku, no čoraz viac možností sa otvára aj anglicky hovoriacim študentom.